dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

 stanowisko: adiunkt z habilitacją
e-mail: marta.kijewska-trembecka@uj.edu.pl

magister socjologii, Instytut Socjologii UJ
doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Wydział Filozoficzny UJ
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Członkostwo: Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich; Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Stypendia zagraniczne: J.F. Kennedy Institute, Freie Universitat , Berlin; Fundacja Kościuszkowska, Nowy Jork; Multicultural History Society of Ontario, Toronto; Deparment of Socilogy, University of Toronto; McGill University, Montreal

Funkcje w IAiSP

Vice-dyrektor ds. ogólnych i naukowych IAiSP w latach 2008-2016

Zainteresowania naukowe

  • Wieloetniczność i wielokulturowość społeczeństw o rodowodzie migracyjnym
  • Społeczeństwo kanadyjskie
  • Polska grupa etniczna w Kanadzie
  • Problematyka quebecka
  • Współczesne nacjonalizmy „ starych wspólnot etniczno-narodowych": quebeckiej, baskijskiej, katalońskiej
  • Montreal społeczna historia miasta w szczególności grup anglojęzycznych; polskiej, brytyjskiej, żydowskiej, holenderskiej
  • Migracje europejskie i transoceaniczne
  • Procesy transformacji społeczeństwa polskiego od II wojny światowej po współczesność

Obecnie realizowane projekty i granty

  • grant badawczy NCN Pokój, porządek i dobry rząd. Najważniejsze zagadnienia współczesnej polityki Kanady. (2011–2014)
  • praca nad książką: Wieloetniczny Montreal

Kursy

Katalog w USOSWeb