dr Marcin Gabryś

stanowisko: adiunkt
e-mail: marcin.gabrys@uj.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2007); studia magisterskie: kulturoznawstwo o specjalności amerykanistyka (Uniwersytet Jagielloński, 2004); nauki polityczne o specjalności dziennikarstwo (Uniwersytet Jagielloński, 2001). Visiting Professor in Canadian Studies w Robarts Centre, York University, Toronto (2015), Visiting Researcher w Institute for the Study of Canada, McGill University (2013), Visiting Scholar w  Center for Canadian-American Studies, Western Washington University, Bellingham, WA (2012); Visiting Researcher w Institute for Canadian Studies, University of Ottawa, Canada (2012, 2011, 2004); stypendysta kanadyjskiego Department of Foreign Relations and International Trade (University of Ottawa, 2012, 2011), International Council for Canadian Studies (University of Ottawa, 2004) oraz John F. Kennedy Institute (Freie Universität, Berlin, 2003). Laureat nagrody za najlepszą pracę magisterską o tematyce kanadyjskiej w Polsce w latach 2001-2004, Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich. Wieloletni webmaster Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (2004-2013).

Linki do serwisów akademickich: Academia, Researchgate

Funkcje:

Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich w latach 2013-2016

Redaktor naczelny TransCanadiana. Polish Journal of Canadian Studies

Media

Zainteresowania naukowe

 • polityka zagraniczna Kanady, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków ze Stanami Zjednoczonymi,
 • system polityczny Kanady,
 • kanadyjska Arktyka,
 • geopolityka Arktyki,
 • bezpieczeństwo energetyczne

Projekty badawcze:

 • grant badawczy NCN Kanada jako mocarstwo selektywne. Rola i pozycja międzynarodowa Kanady po 1989 roku – praca nad książką mającą na celu ustalenie aktualnie zajmowanego przez Kanadę miejsca i pełnionej roli w stosunkach międzynarodowych po zakończeniu zimnej wojny (2012-2017)
 • Rozwój samorządów inuickich w kanadyjskiej Arktyce – praca nad książką
 • Przewodnik po konstytucji Kanady – praca nad książką

Zrealizowane projekty

 • grant badawczy MNiSW/NCN Pokój, porządek i dobry rząd. Najważniejsze zagadnienia współczesnej polityki Kanady (kierownik dr hab. Marta Kijewska-Trembecka) – rozdział w pracy zbiorowej analizującej kluczowe problemy kształtujące wewnętrzną oraz zagraniczną politykę Kanady od czasów powojennych do początku XXI wieku
 • Historia kanadyjskiej myśli społecznej, politycznej i prawnej od połowy XIX wieku do 1945 roku –projekt własny zrealizowany wraz z dr Magdaleną  Modrzejewską, książka
 • Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w okresie rządów Pierre'a Elliotta Trudeau - projekt własny, książka

Kursy

Katalog w USOSWeb

 

Publikacje

» Monografie

2010, Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre'a Elliotta Trudeau 1968-1984, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 328.
 

» Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2016, „Gedania” i Przejście Północno-Zachodnie, [w:] Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, red. Gabryś Marcin, Paluszkiewicz-Misiaczek Magdalena, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 155-187.

2015, Arktyczna strategia rządu Stephena Harpera : próba oceny, [w:] Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i gospodarczej, red. Tomala Magdalena, Łuszczuk Michał, Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ss. 33-68.

2015, Canada's politics of memory during Stephen Harper's terms in office, [w:] Re-imagining the First World War : new perspectives in Anglophone literature and culture, red. Branach-Kallas Anna, Strehlau Nelly, Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, ss. 269-286.

2013, Polityka wewnętrzna Kanady : patriacja konstytucji, Quebec, rdzenni mieszkańcy, [w:] Kanada na przełomie XX i XXI wieku : polityka, społeczeństwo, edukacja, red. Marta Kijewska-Trembecka, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 15-96.

2013, Dziedzictwo Pierre'a Trudeau. Strategia Kanady w odniesieniu do zagrożeń ekologicznych i problemu suwerenności nad wodami Arktyki na przełomie lat 60. i 70. XX wieku i obecnie, [w:] Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją, red. Michał Łuszczuk, Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 485-507.

2012, Od irokezów do Wayne'a Gretzky'ego. Wprowadzenie do historii Kanady, [w:] Kanada z bliska. Historia-Literatura-Przekład, red. A. Rzepa, A. Żuchelkowska, Wydawnictwo Adam Marszalek: Torun, ss. 7-62.

2012, Komisja Rzeki St. Croix 1796-1798 i początek pokojowego rozstrzygania sporów w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, tom II, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 221-238.

2009, After Clarity Act: Canadian Politics and the Québec problem, [w:] From the Foundation of Quebec City to Present-Day Canada (1608-2008): Retrospections, Path of Change,  Challenge,  red. Krzysztof Jarosz, Zuzanna Szatanik, Joanna Warmuzińska-Rogóż, Katowice:  Para ss. 39-50.

2005, The Myth of the Undefended Border in Contemporary Canada, [w:] The Making of Canada: A European Perspective / La Construction du Canada: Une Perspective Europeenne. Proceedings of the 12th European Seminar for Graduate Students in Canadian Studies, Barcelona, 2003, red. Quim Bonastra and Esther Mitjans, Brno: The Central European Association for Canadian Studies / Masaryk University, ss. 75-86.

2001, Interaktywne igrzyska. Transmisja telewizyjna a Internet, [w:] „Podglądanie Wielkiego Brata", red. Wiesław Godzic, Kraków: Rabid, ss. 185-191.

2001, „Rzeczywistość gryzie" czy „Orbitowanie bez cukru" – albo oglądanie „Wielkiego Brata"24 godziny na dobę, [w:] „Podglądanie Wielkiego Brata", red. Wiesław Godzic, Kraków: Rabid, ss. 241-248, (współautor: M. Grassa).

» Artykuły naukowe

2008, From the Northwest Passage to the Canadian Inland Waters: Political History of the Canadian Arctic Waters, „Ad Americam", vol. 9, ss. 49-59.

2005, Mit niestrzeżonej granicy we współczesnej Kanadzie, „Politeja", nr 3.

2003, American Key to Canada, „Ad Americam", vol. 4, s. 17-29.

» Redakcja naukowe

2016, Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, Kraków: Księgarnia Akademicka, (współredaktor Magdalena Modrzejewska).

2016, "Kanadyjskie przestrzenie. Zbiór referatów z konferencji naukowych w ramach Festiwalu Kultury Kanadyjskiej z lat 2012-2014" Kraków: AT Wydawnicto, (współredaktor Elżbieta Janik).

2015, Canadian Soft Power: Dimensions of Canada´s Influence on the Outside World / Pouvoir de contraindre et pouvoir de convaincre canadiens : de l´influence du Canada`a travers le monde, TransCanadiana. Polish Journla of Canadian Studies, nr 7, 2014-2015 (współredaktor Tomasz Soroka).

2012, Państwo i Społeczeństwo. Kanadyjska myśl społeczna, polityczna i prawna, Katowice: Wydawnictwo Para, s. 159, (współredaktor: Magdalena Modrzejewska).

2011, Towards Critical Multiculturalism: Dialogues Between / Among Canadian Diasporas - Vers un multiculturalisme critique: dialogues entre les diasporas canadiennes,  Katowice: Wydawnictwo Para (współredaktorzy: Ewelina Bujnowska, Tomasz Sikora).

2009, Kanada: Praktyczny przewodnik, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal, s. 768.

» Redakcje naukowe tłumaczeń

2009, Kanada: Praktyczny przewodnik, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal, s. 768.

» Hasła encyklopedyczne i słownikowe

2001-2005, Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN:

 • Traktat Webstera-Ashburtona,
 • Traktat waszyngtoński.

» Recenzje

2003, W. Dobrzycki, System międzyamerykański [The Inter-American System], Warszawa: Scholar, 2002, /rec. [w:] „Central European Journal of Canadian Studies", vol. 3.

» Wystąpienia konferencyjne

2016, 11-13 listopada, Aboriginal North America and Europe: Strengthening Connections, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Paper title: Samorządy inuickie  w kanadyjskiej Arktyce

2016, 9-10 listopada, VI Konwencję PTSM w Łodzi, Paper title: Doktryna Stephena Harpera w polityce zagranicznej Kanady 2006-2015

2015, 9-11 listopada, 7th Triennial International Conference of the Central European Association for Canadian Studies, Zagreb, Croatia, 2015. Paper title: Nunavik’s quest for self-governance.

2015, 14-15 maja, Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i gospodarczej, Podzamcze koło Chęcin, 2015. Paper title: Arktyczna polityka rządu Stephena Harpera – próba oceny.

2014, 25-29 marca, International Studies Association Annual Meeting, Toronto, Paper title: The concept of a selective power and the case of Canada’s role in contemporary international politics (wraz z Tomaszem Soroką i Wojciechem Michnikiem).

2014, 22-16 maja, 8th International Congress of Arctic Social Sciences, Prince George, British Columbia. Paper title: Polish Adventurers in the Northwest Passage in the second half of the 20th century

2014, 25-26 listopada, Re-Imagining the First World War: (Hi)stories, Myths, and Propaganda in Anglophone Literature and Culture – Nicolaus Copernicus University, Toruń, Paper title: Canada’s Politics of Memory during Stephen Harper’s Terms in Office.

2013, 3-6 sierpnia, 6th World Congress of the International American Studies Association, "Oceans Apart: In Search of New Wor(l)ds", Szczecin.

2013, 5-7 kwietnia, 6th Congress of Polish Canadianists, „The Peaceable Kingdom? Cultural and language communities in Canada and the rule of law", Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

2012, 23-24 listopada, „Arktyka z perspektywy pierwszej dekady XXI wieku. Między rywalizacją i współpracą", Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Zakład Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, we współpracy ze Sztokholmskim Międzynarodowym Instytutem Badań nad Pokojem, Wrocław.

2012, 12-14 października, 6th Triennial International Conference of Central European Association for Canadian Studies, Bratislava, Słowacja.

2012, 19-21 września, II Ogólnopolski Kongres Politologii, Poznań.

2011, 11 stycznia, „Dzień Kanady", Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

2010, 27 października, „Współpraca i rywalizacja międzynarodowa w regionie Arktyki na początku XXI wieku", Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.

2010, 7-9 października, 5th Congress of Polish Canadianists: „Towards Critical Multiculturalism:  Dialogues Between/ Among  Canadian Diasporas", Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Kraków.

2010, 28 czerwca-1 lipca, „Environmental Challenges in Canada, Israel, And Beyond", Hebrew University of Jerusalem, Jerozolima, Izrael.

2009, 2-4 września,  7th Convention of the Central and East European International Studies Association  „Borders on our mind, borders of the mind", Central and East European International Studies Association / School of International Relations, St. Petersburg State University, Sankt Petersburg, Rosja.

2008, 8-11 października, „From the foundation of the City of Québec to Present-Day Canada 1608–2008. Retrospections, Paths of Change, Challenges", Uniwersytet Śląski, Ustroń.

2007, 8-9 grudnia, „Quo Vadis America?", Collegium Civitas, Warszawa.

2007, 26-29 kwietnia,  4. Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich „Canadian Ghosts, Hopes, and Values", Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Puławy.

2006, 17-19 luty, 27th Annual Canadianists Conference of German-speaking Countries, Grainau, Niemcy.

2005, 24-26 czerwca, II Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk.

2004, 30 kwietnia-3 maja, 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich i 3 Międzynarodowa Konferencja Kanadianistów z Europy Środkowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2003, 9-12 października, 12th European Seminar for Graduate Students, Barcelona, Hiszpania.